25% van de beroepsbevolking in 2030 thuis met een burn-out?

25% van de beroepsbevolking in 2030 thuis met een burn-out?

Op 14 oktober heeft de Arbo Unie een persbericht uitgebracht waar nogal wat om te doen is geweest. De conclusie van dit artikel is dat als er niet ingegrepen wordt een kwart(!) van de beroepsbevolking in 2030 thuis zit of minder goed functioneert op zijn of haar werk.

Het Persbericht

Volgens het persbericht zijn het aantal gevallen van stress op het werk tot een burn-out enorm toegenomen in de afgelopen 20 jaar, ze zijn zelfs verdubbeld. De manier waarop wordt omgegaan met burn-out klachten kan sterk worden verbeterd, net als de manier waarop deze kunnen worden voorkomen.

De Arbo Unie baseerde dit op onderzoek van Prof. Dr. Willem van Rhenen. Uit zijn onderzoek blijkt dat een kwart van de werkenden veel last heeft van stressklachten, het is volgens hem zelfs beroepsziekte nummer één. Van Rhenen: “Kijk naar het gebrek aan hulpbronnen, zoals te weinig autonomie of verbinding, investeer in competenties, ga op zoek naar de talenten en vaardigheden van mensen. Vertrouw op de inzet en kracht van medewerkers en controleer veel minder. Geef mensen de ruimte en het gevoel dat ze invloed hebben op de eigen agenda. Maar vooral, geef complimenten en waardering en toon erkenning”.

Niet iedereen is het met dit bericht eens

Hoewel het persbericht van de Arbo Unie een wel heel grimmige toekomst schetst is niet iedereen het hiermee eens. Zo schrijft Kim Hoogland op LinkedIn dat het niet waarschijnlijk is dat er zo veel mensen thuis zullen komen te zitten.

Zij baseert dit op het feit dat volgens het CBS het ziekteverzuimpercentage 3,9 procent is en dit al jaren een vrij stabiel percentage is. De stijging van 3,9% naar 25% acht ze dan ook niet realistisch.
Ze vraagt zich dan ook af of er misschien een interpretatiefout is gemaakt. Verschillende branches hebben ook andere percentages qua uitval. Bij onderwijs en zorg is dit relatief hoog, terwijl in de horeca het ziekteverzuim juist laag is.

Ze is dan ook zeer kritisch op de ongenuanceerde conclusies die getrokken worden en de ontwrichtende werking die dit heeft op de samenleving. Voor meer informatie hierover refereren we naar haar artikel. 

Burn-out serieus nemen

Over één ding kunnen we het allemaal eens zijn. Burn-out klachten en de gezondheid van werknemers moeten we allemaal serieus nemen. Wij zien zelf vaak dat werknemers te laat aan de bel trekken. Dit kun je echter niet helemaal bij de werkgever leggen, ook de werknemer heeft hierin een verantwoordelijkheid. Het is niet aan iedereen af te lezen hoe het mentaal met iemand gaat. Hiervoor moet het gesprek met de werkgever aangegaan worden. De keerzijde hiervan is dat een werknemer de barrière om het gesprek aan te gaan soms niet durft te nemen. Een werkgever kan deze drempel verlagen door bijvoorbeeld ervoor te kiezen om een externe partij in te schakelen. De abonnementen van YourTalentz zijn hiervoor uitermate geschikt.

YourTalentz biedt de oplossing

Naast persoonlijke en professionele ontwikkeling van werknemers, teambuilding, ondersteuning voor werkgevers, et cetera, is burn-out preventie een belangrijk aspect van ons coaching in de abonnementsvormen. Omdat iedere werknemer onbeperkt gebruik kan maken van coaching kan dit worden ingezet wanneer de werknemer daar zelf behoefte aan heeft. Men kan dan direct met een coach aan de slag, zonder tussenkomst van de werkgever. Dit maakt het toegankelijker om hulp te vragen en helpt bij het voorkomen van uitval door burn-out klachten.

Benieuwd of YourTalentz iets is voor uw organisatie

Bent u benieuwd wat de coaching in abonnementsvorm van YourTalentz voor u kan betekenen? Maak dan een vrijblijvende afspraak en we gaan graag met u in gesprek over de mogelijkheden.