Ziekteverzuim

Ziekteverzuim

Hoe hoog is het ziekteverzuim in uw organisatie? Hoe verhoud zich dat tot het landelijk gemiddelde? Hoe staat het met het ziekteverzuim binnen uw branche? En is er nog verschil in ziekteverzuim tussen kleinere en grote ondernemingen?

Interessante vragen, maar waar vind je de antwoorden. Er zijn vele organisaties die het ziekteverzuim meten. Een van deze organisaties is het CBS dat al jaren het ziekteverzuim in Nederland in kaart brengt. Bent u benieuwd? Neem dan eens een kijkje op het dashboard van het CBS

Terugbrengen van het ziekteverzuim

Hoe hoog het ziekteverzuim ook is binnen uw organisatie, het is altijd “te hoog”. Organisaties zijn continue bezig met de vraag hoe ze het ziekteverzuim kunnen terugbrengen. Naar onze mening kan dat op 2 manieren: 

  • Preventief

Probeer (langdurig) ziekteverzuim te voorkomen door goed te kijken en luisteren naar alle medewerkers. Binnen alle lagen van een organisatie kan verzuim optreden. Door de waan van de dag en alle hectiek die op ons afkomt is het vaak lastig vroegtijdig signalen op te pikken. Daarnaast zijn veel mensen “meester” in het verbergen van deze signalen. Zeker richting een leidinggevende is het vaak “not done” om dit soort zaken te bespreken. De angst om er later op een negatieve wijze mee te worden geconfronteerd sluimert vaak in de gedachten van deze medewerkers.

YourTalentz verlaagt de drempel voor mensen om reeds in een vroegtijdig stadium over zaken te praten met een externe coach die geen belang of baat heeft binnen de organisatie. Daarnaast heeft deze een geheimhoudingsplicht en zal derhalve de informatie alleen met de betreffende medewerker bespreken. Door de abonnementsstructuur van YourTalentz kan iedereen rechtstreeks aankloppen bij een externe coach en hoeft verder niemand ervan te weten.

Door tijdig signalen te herkennen en te erkennen en er direct mee aan de slag te gaan, kan een deel van het verzuim worden voorkomen.

  • Curatief

Helaas kan ziekteverzuim niet in alle gevallen worden voorkomen.  In dat geval is het belangrijk om met voldoende aandacht en begeleiding een zieke medewerker te ondersteunen bij het herstelproces. Niet als medicus, maar als coach/begeleider. De coaches van YourTalentz nemen deze rol op zich en doen er alles aan om de verzuimperiode zo kort mogelijk te maken. Elke dag minder verzuim is een extra waardevolle kracht die zijn of haar bijdrage levert aan het bedrijfsproces, en daarnaast bespaart het tussen de 250 tot 450 euro per verzuimdag.

Investeer in uw mensen door verzuim te voorkomen, of de verzuim periode te verkorten. Als extra beloning ontvangt u er tevreden medewerkers met een goede motivatie en arbeidsethos voor terug en niet te vergeten een fantastisch imago als organisatie waarvoor nieuwe medewerkers graag willen werken.